R-BIUROWIEC SP ZO.O.

Rynek Budowlany PL

Firma pod nazwą :R-BIUROWIEC
z siedzibą w Gdyni 81 - 534 Gdynia , przy ulicy Olgierda 81
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku ,
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000183920
Regon 191206408,
NIP 586 - 17 - 33 - 675
Rachunek Bankowy:

Fortis Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni ; 77 1600 1114 0004 0707 8001 8001
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKLADOWEGO : 1 013 000,00 PLN


bez tytułu.bmp (52.18 kB)


Zawartość © 2008 R-BIUROWIEC SP ZO.O.; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 6377